PROGRAM  WYCHOWAWCZY  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W PAPROTNI

 

M I S J A

         Jesteśmy  Radą  Pedagogiczną   Szkoły   Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni. Działamy w środowisku wiejskim. Pracujemy na rzecz dzieci i środowiska lokalnego. Pragniemy rozbudzać w naszych dzieciach umiejętność współpracy i życzliwego patrzenia na innych, opieki nad słabszym, a także umiejętność zachowania się w trudnych sytuacjach.                                                                                

Za cel swojej pracy stawiamy sobie wykształcenie dziecka, które swoją mądrość będzie opierało nie tylko na wiedzy podręcznikowej, ale także na takich wartościach jak dobro, życzliwość, prawda, sprawiedliwość, przyjaźń. Wykorzystuje swoją wiedzę w praktycznym działaniu. Pragniemy aby w szkole panowała życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, w której uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły.

        Uważamy, że najlepsze efekty osiągniemy przy współpracy z rodziną ponieważ tylko wtedy możemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa, ochronę przed przemocą, agresją i okrucieństwem.

Szczycimy się tym, że  zadania bezpieczeństwa, ochronę przed przemocą, agresją będziemy realizować w szkole, której patronuje Ojciec Święty Jan Paweł II. 

POWRÓT