Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Stajemy się uczniami

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka ono każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, przygodami, kolegami. Czeka na dzień, w którym stanie się pełnoprawnym uczniem i poprzez „pasowanie” zostanie włączone do społeczności szkolnej.
 
Ten zwyczaj szkolny nawiązuje do średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza, podczas której giermek otrzymywał miecz i pas, stając się rycerzem. Od tego pasa właśnie pochodzi nazwa pasowanie. Współcześnie centralnym punktem pasowania na ucznia, obok złożenia obietnicy, czyli ślubowania, jest dotknięcie wielkim ołówkiem ramienia każdego dziecka przez dyrektora szkoły, które jest oficjalnym aktem przyjęcia w poczet uczniów. Zamiast pasa i miecza uczniowie otrzymują dyplomy i upominki.
 
Pierwszoklasiści przygotowywali się do tej uroczystości pod okiem wychowawców- Danuty Sękiewicz i Alicji Skomiał. Najmłodsi wspaniale zaprezentowali się na scenie, uczniowie recytowali, śpiewali, inscenizowali, rozwiązywali zagadki. Aktu pasowania, w obecności sztandaru szkoły, dokonały panie dyrektor- Jolanta Daczko i Marta Baranowska. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale i książki ufundowane przez Radę Rodziców.
 
Po części oficjalnej odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców w klasach. Były też zabawy z balonami, taniec przy muzyce. Uroczystość ta miała miejsce w dniu 12 października, kiedy to również świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.
 
O życzeniach dla nauczycieli pamiętał Samorząd Uczniowski, który przygotował muzyczną niespodziankę. Młodzi artyści zostali przygotowani przez opiekuna SU  -  pana Bartłomieja Figuta).
 
Życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożyła również pani dyrektor Jolanta Daczko.
 
Danuta Sękiewicz