Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Konkursy organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Zapraszamy  chętnych uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024. Wszystkie konkursy są adresowane dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

 

W załączeniu znajdziecie Państwo zestawienie wszystkich konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych, które w roku szkolnym 2023/2024 organizuje Mazowiecki Kurator Oświaty wraz z linkami do regulaminów poszczególnych konkursów oraz kontaktami do koordynatorów/organizatorów. Przypominamy, iż wyłącznie w tych konkursach finaliści i laureaci mają gwarantowane przywileje podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej m.in. dodatkowe punkty, niezależnie, w której klasie zdobyli dane osiągnięcie. Nadmieniamy, iż Kuratorium Oświaty w Warszawie nie przelicza punktów i ich nie przyznaje. Niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, wpisów na świadectwie i ewentualnych przywilejów, w tym dodatkowych punktów, rodzice oraz uczniowie powinni uzyskać w szkole średniej.

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy