Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Serce dla Józia


 

SZKOLNY CHALLENGE

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i inni Pracownicy!

 

Nasza Szkoła została nominowana

do podjęcia wyzwania na rzecz chorego

na nowotwór Józia!

W tym celu 13 listopada, od godziny 09.50 na schodach,

w górnym korytarzu, będziemy robić pompki i przysiady.

Podczas akcji nagramy film, który zostanie opublikowany

na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych.

Prosimy, abyście tego dnia przynieśli pieniądze,

które będą zbierać do puszki członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego.

Liczymy na to, że okażecie SERCE Józiowi!!!

 

Rada Samorządu Uczniowskiego

 

Pieniądze będziemy zbierać również w dniu 14 listopada!

Do włączenia się w akcję nominujemy kolejną szkołę! 

 

Jolanta Kukawska i Bartłomiej Figut