Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

W świecie legend

Dzieci z Ukrainy na dodatkowych zajęciach z języka polskiego chętnie czytają książkę ,,Legendy Mazowsza”. Wójt gminy Teresin Marek Olechowski – mecenas wydania – ofiarował nam egzemplarze tej pasjonującej lektury. Na szczególną uwagę zasługuje legenda ,,O tajemniczej śmierci księcia Władysława”.

Ciekawa opowieść dotyczy wydarzeń rozgrywających się na terenie naszej gminy. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem obejmowały także legendę ,,O tym, co było słychać w Żelazowej Woli”.

Książka okazała się cenną pomocą w nauczaniu języka polskiego  dla cudzoziemców.

Zbigniew Biederka