Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

XXI Tydzień Bibliotek – „Biblioteka miejsce na czasie”

W dniach 8-15 maja w naszej szkole świętowaliśmy XXI Tydzień Bibliotek. Był to bardzo pożyteczny i radosny czas, który został wypełniony wieloma  atrakcjami  czytelniczymi. Zabawy z książką zostały zaplanowane dla całej społeczności szkolnej.  Dodatkowo w te dni włączyła się i wspierała nas Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie. 8 maja odwiedziła nas p. Ewa Bojarowska (pracownik wspomnianej biblioteki) i przeprowadziła cenne warsztaty czytelnicze dla klas szóstych oraz siódmej.

8 maja w Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (który otwiera Tydzień Bibliotek) Zespół Humanistyczny „częstował” zakładkami do książek. Zakładki zostały przygotowane  dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz dla uczniów.

W kolejnych dniach pierwszoklasiści  spotkali się w bibliotece szkolnej, gdzie wzięli udział w lekcji bibliotecznej. Pani Ania Szymańska (bibliotekarka) głośno przeczytała piękną „Legendę o Bazyliszku”. Następnie młodzi czytelnicy odszyfrowali hasło związane z prezentowanymi wydarzeniami i poszerzyli wiadomości na temat zalet czytania.

Uczniowie klas siódmych i szóstych oraz uczniowie  z Ukrainy (uczęszczający na dodatkowe lekcje z języka polskiego) z wielkim zaangażowaniem zagrali w „Bingo literackie”. Zwycięzcy otrzymali słodką nagrodę.

Drugoklasiści odebrali „Bilety powrotne do biblioteki”, które po 10 krotnym „skasowaniu” – czyli wypożyczeniu książki - warunkują otrzymanie dyplomu za udział w akcji.

Organizację tych okolicznościowych wydarzeń uświetniły dekoracje szkolne dotyczące czytelnictwa. Gazetki w postaci kolażu i grafik zdobiły korytarz oraz pobudzały do refleksji. Był to pretekst do cennych dyskusji z uczniami. na temat miłości do książek i propagowania mocy książki w świecie młodzieży Całość działań zwieńczył Teatrzyk Kamishibai – przedstawienie zostało zorganizowane dla dzieci przebywających w świetlicy w trakcie trwania egzaminów ósmoklasisty oraz samych ósmoklasistów (po ukończonym egzaminie z matematyki).

Tydzień Bibliotek to czas, w którym książnice wszystkich typów  - w tym nasza biblioteka szkolna - otwierają się jeszcze bardziej na swoich użytkowników poprzez organizację dodatkowych działań czytelniczych, które mają podkreślić wartość czytania.

„Biblioteka – miejsce na czasie” -  to hasło tegorocznych obchodów XXI Tygodnia Bibliotek – to prosta  prawda o tym, że technologia jest potrzebna, ale korzyści, które płyną z obcowania z literaturą nie można w żaden sposób przecenić. Nasza szkolna biblioteka jest sercem szkoły, jest miejscem niezwykle potrzebnym, w  którym nasi uczniowie znajdują wszystko, czego im trzeba.

Anna Szymańska

*Podczas trwania XXI Tygodnia Bibliotek Szkolnych wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłosci” – laminator z zestawem folii do laminowania, bezprzewodowy pistolet z klejem  na gorąco, statyw Fancier, aparat fotograficzny.