Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Bliżej nauczania Patrona - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

W ostatnich miesiącach roku szkolnego uczennice: Lena Lebioda z kl.5a, Klaudia Gołębiewska z kl.6a oraz Laura Gołębiewska z kl. 7b reprezentowały naszą Szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II. Konkurs skierowany był do społeczności należących do Rodziny Szkół im. Jana Pawła. Zakres konkursu obejmował nie tylko wiedzę na temat życia naszego Patrona, ale odnosił się również do jego nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Christifideles Laici. Uczennice przygotowywały się do udziału w konkursie pod kierunkiem s. Viannei Szwarockiej, wspólnie z Siostrą analizowały teologiczne teksty. Pierwszy etap konkursu pomyślnie przeszły Laura i Lena, Klaudii zabrakło bardzo niewiele punktów. Laura w pierwszym etapie uplasowała się na pierwszej pozycji wśród 171 uczniów biorących udział w konkursie.

Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowało się 39 uczniów. Wyniki testu wyłoniły 10 uczniów, którzy wzięli udział w ścisłym finale. Chociaż Laura i Lena nie znalazły się w tej grupie, zajęcie 13 i 18 miejsca na 171 uczestników to wspaniały wynik! Jesteśmy dumni!

Całej trójce gratulujemy zaangażowania, zdobytej wiedzy i osiągnięć w konkursie. Życzymy, by nauczanie Jana Pawła II – naszego Patrona – było dla nich drogowskazem.

s. Vianneya Szwarocka