Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Współpraca ze środowiskiem lokalnym – na tropie ciekawych miejsc pracy

17 czerwca uczniowie klasy 5a uczestniczyli w niecodziennym spotkaniu w Banku Spółdzielczym w Teresinie. Od samego początku czuliśmy się miło przyjęci. Pani Katarzyna Lesińska (dyrektor banku) wraz ze współpracownikami  poprowadziła bardzo interesujące warsztaty. Uczniowie poznali zasady funkcjonowania placówki, zapoznali się z krajowymi i obcymi walutami oraz zgłębili wiedzę na temat, jak rozpoznać fałszywe banknoty. Panie z zaangażowaniem opowiadały o pracy w banku, która jest ich pasją. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały firmowe gadżety.

Bardzo dziękujemy dyrekcji oraz pracownikom banku za współpracę, życzliwość i przychylność podczas działań edukacyjnych.

Justyna Kamińska