AKTUALNOŚCI

WYCHOWAWCY KLAS     2021/2022

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH     2021/2022

ROZKŁAD KURSÓW AUTOBUSU    2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO     2021/2022

DODATKOWE DNI WOLNE   2021/2022

PLAN LEKCJI       2021/2022

PLAN DZWONKÓW          2021/2022

KOŁA ZAINTERESOWAŃ     2019/2020

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI     2021/2022

PLAN IMPREZ SZKOLNYCH         2021/2022
 
PLAN DYŻURÓW PEDAGOGA       2021/2022

PLAN PRACY LOGOPEDY     2021/2022

PLAN DYŻURÓW PSYCHOLOGA     2021/2022

PLAN PRACY ŚWIETLICY       2021/2022

PLAN PRACY ŚWIETLICY PORANNEJ       2020/2021

PLAN PRACY BIBLIOTEKI      2021/2022

FUNDUSZ RADY RODZICÓW
wysokość składki w roku szkolnym 2020-2021