AKTUALNOŚCI

WYCHOWAWCY KLAS

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH

ROZKŁAD KURSÓW AUTOBUSU

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

DODATKOWE DNI WOLNE

PLAN LEKCJI- 2018/2019

PLAN DZWONKÓW

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

PLAN IMPREZ SZKOLNYCH
 
PLAN DYŻURÓW PEDAGOGA

PLAN PRACY LOGOPEDY

PLAN DYŻURÓW PSYCHOLOGA

PLAN PRACY ŚWIETLICY  

PLAN PRACY ŚWIETLICY PORANNEJ  

PLAN PRACY BIBLIOTEKI

FUNDUSZ RADY RODZICÓW
wysokość składki w roku szkolnym 2017-2018