AKTUALNOŚCI

WYCHOWAWCY KLAS     2020/2021

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH     2020/2021

ROZKŁAD KURSÓW AUTOBUSU    2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO     2020/2021

DODATKOWE DNI WOLNE   2020/2021

PLAN LEKCJI       2020/2021

PLAN DZWONKÓW          2020/2021

KOŁA ZAINTERESOWAŃ     2019/2020

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI     2020/2021

PLAN IMPREZ SZKOLNYCH         2020/2021
 
PLAN DYŻURÓW PEDAGOGA       2020/2021

PLAN PRACY LOGOPEDY     2020/2021

PLAN DYŻURÓW PSYCHOLOGA     2020/2021

PLAN PRACY ŚWIETLICY       2020/2021

PLAN PRACY ŚWIETLICY PORANNEJ       2020/2021

PLAN PRACY BIBLIOTEKI      2020/2021

FUNDUSZ RADY RODZICÓW
wysokość składki w roku szkolnym 2020-2021