BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
      PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.

Dodatkowo opracowany został  „zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość”. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online.

Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem i zasadami bezpieczeństwa, także z komunikatem MEN.

To są linki do

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

1.  Dobre praktyki_zasady bezpieczeństwa_UODO – plik  wersji pdf

Zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość

2.  Poradnik UODO_Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania– plik  wersji pdf

Komunikatem MEN

3.  Poradnik UODO dla szkół przy współpracy z MEN – komunikat MEN – plik w wesji docx