Nauczyciele Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II  w Paprotni

rok szkolny 2018/2019

Dyrektor szkoły: Grzegorz Fabiszak

Wicedyrektor: Grażyna Dominiak

 Klasy przedszkolne:               Katarzyna Misiak
                                                   Katarzyna Kacprzak

Nauczanie wczesnoszkolne: Katarzyna Bodych                                                                        Iwona Kłonowska                                                                 
                                                  Danuta Sękiewicz
                                                  Alicja Skomiał
                                                  Renata Kałan

Religia:                                     s. Kinga Mazerant
                                                  o. Tomasz Szok
                                                  Anna Makowiecka
                                                  Renata Kazusek

Język polski:                           Marta Baranowska
                                                  Bartłomiej Figut
                                                  Zbigniew Biederka

Historia:                                   Wiesław Topór

Wiedza o społeczeństwie:     Wiesław Topór

Język angielski:                      Artur Plichta
                                                  Tomasz Panek
                                                  Marta Lisowska

Język niemiecki                       Marta Lisowska

Matematyka:                            Grażyna Dominiak
                                                  Jolanta Daczko
                                                  Magdalena Kopka

Zajęcia komputerowe:            Grzegorz Fabiszak

Przyroda:                                 Lidia Stobiecka

Biologia                                    Lidia Stobiecka
                                                  Anna Trela-Skupińska

Chemia                                     Anna Trela-Skupińska

Fizyka                                       Jolanta Daczko

Plastyka:                                  Jolanta Kukawska

Technika:                                 Artur Plichta

Muzyka:                                   Jacek Wiśniewski

Wychowanie fizyczne:           Anna Kołodziejak
                                                  Maciej Cichocki
                                                  Jacek Wiśniewski

Opiekun świetlicy:                  Jolanta Kukawska
                                                  Katarzyna Dziklińska

Bibliotekarz:                            Anna Szymańska

Pedagog szkolny:                   Kazimierz Oskiera

Psycholog szkolny:                Artur Plichta

Logopeda szkolny:                 Anna Chojnacka

Nauczyciel wspomagający:   Katarzyna Smolarek
                                                  Magdalena Krupińska
                                                  Renata Kujawa

Pracownicy administracji i obsługi

Sekretarz szkoły:                    Katarzyna Drążyk
Główna Księgowa:                 Monika Słowikowska - Dylik

Woźna:                                     Hanna Czajkowska
Sprzątaczki:                              Anna Kowalczyk
                                                  Anna Wiśniewska
                                                  Mirosława Burzyńska
Pracownik gospodarczy:          Małgorzata Kawka
Konserwator:                           Lesław Trzoch