Nauczyciele Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II  w Paprotni

rok szkolny 2019/2020

Dyrektor szkoły: Grzegorz Fabiszak

Wicedyrektor: Grażyna Dominiak

 Klasy przedszkolne:               Katarzyna Misiak=
                                                   Katarzyna Kacprzak

Nauczanie wczesnoszkolne  Renata Kałan
                                                  Katarzyna Dziklińska
                                                  Katarzyna Bodych
                                                  Iwona Kłonowska
                                                  Danuta Sękiewicz
                                                  Alicja Skomiał

 Religia:                                    s. Kinga Mazerant
                                                  o. Sebastian Bielski
                                                  o. Bartosz Bogucki

Język polski:                           Marta Baranowska
                                                  Bartłomiej Figut
                                                  Zbigniew Biederka

Historia:                                   Wiesław Topór
                                                  Bartłomiej Figut

Wiedza o społeczeństwie:     Wiesław Topór

Język angielski                        Artur Plichta
                                                  Ewa Nowak
                                                  Alicja Szustecka

Język niemiecki                       Aneta Cybulska

Matematyka:                            Grażyna Dominiak
                                                  Jolanta Daczko
                                                  Bożena Durczak

Informatyka                             Grzegorz Fabiszak

Przyroda                                  Lidia Stobiecka

Biologia                                    Lidia Stobiecka

Geografia                                 Lidia Stobiecka

Chemia                                     Anna Trela-Skupińska

Fizyka                                       Jolanta Daczko

Plastyka:                                  Jolanta Kukawska
                                                  Anna Chojnacka

Technika:                                 Artur Plichta

Muzyka:                                   Jacek Wiśniewski

Wychowanie fizyczne:           Anna Kołodziejak
                                                  Justyna Kamińska
                                                  Jacek Wiśniewski

Opiekun świetlicy:                  Jolanta Kukawska

Bibliotekarz:                            Anna Szymańska

Pedagog szkolny:                   Kazimierz Oskiera

Psycholog szkolny:                Kamil Duda

Logopeda szkolny:                 Anna Chojnacka

Nauczyciel wspomagający:   Katarzyna Smolarek
                                                  Magdalena Krupińska

                                                  Renata Kujawa

Rewalidacja                             Monika Frenkiel
                                                  Anna Szymańska

Pracownicy administracji i obsługi

Sekretarz szkoły:                    Sylwia Szymańska
Główna Księgowa:                 Monika Słowikowska – Dylik
Kadry:                                      Izabela - Ilczuk Klata

Woźna:                                     Hanna Czajkowska
Sprzątaczki:                              Anna Kowalczyk
                                                  Anna Wiśniewska
                                                  Mirosława Burzyńska
Konserwator:                           Lesław Trzoch