Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 roku
sala gimnastyczna
Klasy I-VIII - godzina 9.00
Klasy przedszkolne - godzina 11.00.

 

                                                                        p.o. Dyrektor Szkoły

                                                                                                          Jolanta Daczko