Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Laboratoria Przyszłości

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni w programie „Laboratoria Przyszłości”

„Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”.

W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymują środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów, czy obycie z nowymi technologiami.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” organy prowadzące szkoły otrzymały do 300 zł na ucznia.