Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Fonoholizm – uzależnienie XXI wieku

Warsztaty szkoleniowe dla uczniów klas VII i VIII

Spotkanie z rodzicami

19.12.2022 r. w szkole odbył się warsztaty dla uczniów z klas VII - VIII oraz spotkanie z rodzicami. Wartościowe „lekcje” zostały przeprowadzone przez specjalistę z Ośrodka Psychologiczno Edukacyjnego MEDIVIA w Łodzi.

Temat okazał się bardzo interesujący i potrzebny. Celem warsztatów było uświadomienie młodzieży, że ciągła obecność w sieci i używanie aplikacji skutecznie odciąga człowieka od rzeczywistości oraz uzależnia.

Uczniowie poznali mechanizmy i czynniki powstawania uzależnienia, symptomy nadużywania telefonu komórkowego (fizyczne i psychiczne), konsekwencje uzależnienia od telefonu komórkowego, profilaktykę przemocy za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz internetu.

Spotkanie z rodzicami miało na celu wskazanie, iż stały dostęp do telefonu i internetu możne powodować zachwiania równowagi emocjonalnej oraz mieć poważny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Mamy nadzieję, że przekazane treści pomogą uczestnikom w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z fonoholizmem.

Anna Kołodziejak