Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Spotkanie z Policjantką

28 marca 2023 r.  odbyło się spotkanie uczniów klas  0-VI z panią Mileną Godos - sierżant sztabową z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

Policjantka rozmawiała z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreśliła ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać.

Podczas rozmowy z uczniami  klas starszych został poruszony temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z sieci.

Temat okazał się bardzo ważny i potrzebny. Uczniowie byli zainteresowani, zadawali pytania, które dotyczyły bezpieczeństwa w społeczności internetowej oraz na drodze, dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały odblaskowe opaski, które będą wzmacniały ich bezpieczeństwo na drodze.

Magdalena Krupińska