Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Pracownicy szkoły 2023/2024

Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni
w roku szkolnym 2023/2024

 

Dyrektor szkoły: Jolanta Daczko

Wicedyrektor: Marta Baranowska

 

Nauczyciele:

Klasy przedszkolne: Katarzyna Kacprzak, Katarzyna Misiak, Anita Wieczorek

Klasy I-III: Katarzyna Bodych, Katarzyna Dziklińska, Renata Kałan, Iwona Kłonowska, Danuta Sękiewicz, Alicja Skomiał

Religia: s. Elżbieta Szwarocka, o. Bogdan Kwapisiewicz, o. Piotr Socha

Język polski: Marta Baranowska, Zbigniew Biederka, Bartłomiej Figut

Język angielski: Artur Plichta, Alicja Szustecka

Język niemiecki: Aneta Cybulska

Muzyka: Jacek Wiśniewski

Plastyka: Anna Chojnacka, Jolanta Kukawska, Lidia Stobiecka

Historia: Bartłomiej Figut, Renata Kujawa

Wiedza o społeczeństwie: Renata Kujawa

Przyroda: Lidia Stobiecka

Geografia: Lidia Stobiecka

Biologia: Lidia Stobiecka

Chemia: Anna Trela-Skupińska

Fizyka: Jolanta Daczko

Matematyka: Jolanta Baleja, Jolanta Czuba

Informatyka: Anna Chojnacka, Robert Jędrzejewski

Technika: Artur Plichta

Wychowanie fizyczne: Justyna Kamińska, Anna Kołodziejak, Jacek Wiśniewski

Edukacja dla bezpieczeństwa: Iwona Kłonowska

Bibliotekarka: Anna Szymańska

Opiekun świetlicy: Jolanta Kukawska

Pedagog: Anna Kołodziejak

Pedagog specjalny: Renata Kujawa, Anna Leśniewska

Psycholog: Wanda Boczkowska

Logopeda: Anna Chojnacka

Nauczyciele współorganizujący kształcenie: Katarzyna Jackowska, Magdalena Krupińska, Anna Leśniewska, Katarzyna Łukasiak, Sylwia Misiak, Katarzyna Smolarek

Rewalidacja: Magdalena Krupińska, Katarzyna Smolarek, Anna Szymańska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: Alicja Skomiał

Gimnastyka korekcyjna: Justyna Kamińska

Pomoc nauczyciela: Diana Medvid

 

Pracownicy administracji:

Sekretarz szkoły: Sylwia Szymańska

Główna Księgowa: Monika Słowikowska-Dylik

Kadry: Izabela Ilczuk-Klata

 

Pracownicy obsługi:

Woźna: Hanna Czajkowska

Sprzątaczki: Natalia Bajurska, Mirosława Burzyńska, Anna Kowalczyk, Anna Wiśniewska

Konserwator: Lesław Trzoch