Misja Szkoły    


 BEZPIECZEŃSTWO
DANYCH
OSOBOWYCH


 
   REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA

 SZKOŁY

 W OKRESIE PANDEMII 

 


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 DLA KLAS PRZEDSZKOLNYCH  I  PIERWSZYCH

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLAS ÓSMYCH DOTYCZ·CA  REKRUTACJI

 

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH[kliknij]


Wakacje

  Prosimy o przekazywanie opinii na temat działalno?ci szkoły na  adres e-mail: sppaprotnia@pro.onet.pl