Misja Szkoły    


 BEZPIECZEŃSTWO
DANYCH
OSOBOWYCH


 
   REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA

 SZKOŁY

 W OKRESIE PANDEMII 

 


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 DLA KLAS PRZEDSZKOLNYCH  I  PIERWSZYCH

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLAS ÓSMYCH DOTYCZˇCA  REKRUTACJI

 

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH[kliknij]

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej
od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r.

zostają zawieszone zajęcia stacjonarne
dla uczniów klas IV  - VIII.

Nauka będzie odbywała się wyłącznie  w trybie zdalnym.

Klasy I - III - zajęcia stacjonarne zgodnie z planem.

Klasy przedszkolne - zajęcia stacjonarne zgodnie z planem.

Zajęcia stacjonarne będą prowadzone w podwyższonym rygorze sanitarnym.

Szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej.
 (świetlica czynna od 7.30 do 16.00)
Od dnia 17maja 2021r. do dnia 30 maja 2021r.
w klasach IV - VIII, zajęcia będą realizowane w taki sposób, że:
 nie więcej niż 50% uczniów będzie realizowało zajęcia w szkole,
a co najmniej 50% uczniów będzie realizowało zajęcia zdalne.

DYREKTOR SZKOŁY
Grzegorz Fabiszak

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 30 kwietnia 2021 poz.824).


Wakacje

  Prosimy o przekazywanie opinii na temat działalno?ci szkoły na  adres e-mail: sppaprotnia@pro.onet.pl