Misja Szkoły    


 BEZPIECZEŃSTWO
DANYCH
OSOBOWYCH


 
   REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA

 SZKOŁY

 W OKRESIE PANDEMII 

 

FILM BLASK JUTRZENKI

https://prodysk.t-mobilecloud.pl/d/86cb486613bcff0c5482ebe540af1287910f2538

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 DLA KLAS PRZEDSZKOLNYCH  I  PIERWSZYCH

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLAS ÓSMYCH DOTYCZˇCA  REKRUTACJI

 

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH[kliknij]

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji
i Nauki od dnia 31 maja 2021 r.
nauka będzie odbywała się wyłącznie
  w trybie stacjonarnym
(świetlica czynna od 7.30 do 17.00).


DYREKTOR SZKOŁY
Grzegorz Fabiszak


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
(Dz. U. z dnia 28 maja 2021 roku, poz. 982)

Wakacje

  Prosimy o przekazywanie opinii na temat działalno?ci szkoły na  adres e-mail: sppaprotnia@pro.onet.pl