Informacja dla Rodziców i Uczniów klas VIII

dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
 

 

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzonych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisję Egzaminacyjne. Prosimy o zapoznanie się z terminami rekrutacji i harmonogramem. 

          Terminy (łącze)

         Harmonogram (łącze)