1

Funkcję Inspektora Ochrony Danych

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni

pełni Pani Aneta Porębska.

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres e-mail:  ido.gminy@teresin.pl

lub wysyłając pisemną korespondencję na adres:

 Urząd Gminy w Teresinie, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.