KONTAKT     I    LOKALIZACJA

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Paprotnia

ul. Sochaczewska 10

96-515 Teresin

tel./fax:

(+48) 46 86 153 93

e-mail:

sppaprotnia@pro.onet.pl

 


 Nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).
Zgodnie z w/w zapisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:
 

- osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
- adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, telefon),
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.