Z ogromną radością pragnę poinformować, że wniosek złożony przez naszą szkołę został rozpatrzony pozytywnie i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania
w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
.

 Oznacza to, że pozyskaliśmy środki finansowe na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.

Do wskazanych warunków realizacji programu należy między innymi zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek.

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym – UCZNIOM, NAUCZYCIELOM, RODZICOM– włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek proszę o zgłaszanie swoich propozycji tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki poprzez dziennik elektroniczny.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

  • książki będące nowościami wydawniczymi;
  • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
  • książki do słuchania – audiobooki;
  • książki obrazkowe;
  • książki z powiększoną czcionką;
  • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

 W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

  • podręczników;
  • słowników, encyklopedii;
  • filmów;
  • gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru
i potrzeby czytelników. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Anna Szymańska – nauczyciel bibliotekarz