Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Godziny pracy

Świetlica szkolna
Jolanta Kukawska

Poniedziałek 07.00 - 17.00
Wtorek 07.00 - 17.00
Środa 07.00 - 17.00
Czwartek 07.00 - 17.00
Piątek 07.00 - 17.00

Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą, działa w oparciu o Regulamin Świetlicy Szkolnej.