Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Vulcan - Instrukcja

Jak po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego? więcej... 

 

Jak usprawiedliwić w dzienniku nieobecność dziecka na lekcji? więcej...

 

Jak odzyskać zapomniane hasło do dziennika Vulcan? więcej...