RADA
 SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO
w roku szkolnym 2018/2019

1. Bartosz Lot                        przewodniczący

2. Maria Olender                    wiceprzewodnicząca

 

CZŁONKOWIE RADY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 

1. Natalia Michalczyk             

2. Mateusz Boczkowski         

3. Weronika Skrzypczuk        

4. Amelia Smotarska            

5. Magdalena Niewiadomska 

6. Paweł Ciubiński               

7. Mateusz Zdanowski          

8. Bartłomiej Kopiec            

9. Piotr Kuchta                   

10. Adam Michalczyk           

11. Maja Panasiuk               

12. Aleksandra Szybka         

13. Katarzyna Kruszyńska     

14. Amelia Niedźwiedzka