RADA
 SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO
w roku szkolnym 2021/2021

1. Mateusz Boczkowski          przewodniczący

 2. Magdalena Niewiadomska  wiceprzewodnicząca

  

CZŁONKOWIE RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 
                               1. Maja Wieczorek             

2. Aleksandra Szybka            

3. Bartłomiej Kopiec              

4. Amelia Niedźwiedzka        

5. Kinga Proch                               

6. Laura Gołębiewska            

7. Katarzyna Kruszyńska               

8. Liliana Kowalska       

9. Mateusz Zdanowski           

10. Jakub Kąpiński                

11. Julia Kąpińska                 

12. Maria Łukomska              

13. Magda Makowiecka         

14. Maria Kumiszczo