Szanowni Państwo

 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej przedłuża się do

24 maja 2020 roku

ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID.

 W dalszym ciągu w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.

    Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji   Narodowej.

           Skopiuj Link do strony MEN:   
                 
www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja
                    

 

                                                                       DYREKTOR SZKOŁY

                                                                      Grzegorz Fabiszak