Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

0a – Katarzyna Misiak

0b – Katarzyna Kacprzak

0c – Anita Wieczorek

Ia – Danuta Sękiewicz

Ib – Alicja Skomiał

IIa – Renata Kałan

IIb – Katarzyna Dziklińska

IIIa – Katarzyna Bodych

IIIb – Iwona Kłonowska

IVa – Anna Kołodziejak

IVb – Renata Kujawa

Va – Justyna Kamińska

Vb – Lidia Stobiecka

VIa – Jolanta Kukawska

VIb – Jacek Wiśniewski

VIIa – Artur Plichta

VIIb – Alicja Szustecka

VIII – Bartłomiej Figut